Vagtens opgaver

Vagtens opgaver

Pligter og opgaver der er relevante i forbindelse med pasningen af kvæget. Se for nærmere information under hjemmesiden www.DELENKO.dk med emnet Medlemskab mm.

KVÆGVAGTEN OG DENS OPGAVER

 • Vagtugen løber fra søndag til søndag
 • Vagten bliver overdraget i løbet af søndagen enten telefonisk eller ved personligt møde på græsningsstedet når påkrævet.
 • De to vagthold aftaler indbyrdes på hvilke dage de vil tage ansvar for kvæget i løbet af vagtugen.
 •  Vagtholdene har orienteret sig forud om hvilke forhold der gør sig gældende hos kvæget, marken og hegnet mm.

Vagtens opgaver:

 • Konstatere om samtlige kvier er på engen
 • Fjerne affald fra engen
 • Når der er arbejdsaften aftales med de fremmødte hvilke opgaver der skal løses evt. suppleret af de opgaver bestyrelsen/hegnsgruppen fremfører.
 • På en arbejdsaften er vagtholdet vært med kaffe/te og kage

I tilfælde af at:

 • én af kvierne der holder sig for sig selv
 • kviernes gangart ikke er normalt
 • et eller flere kvier hoster, har diaré (dyret er tilsølet med kokasser bagpå) eller har synlige skader, kontaktes én eller flere bestyrelsesmedlemmer snarest i vagtperioden og iagttagelsen noteres i Dagbogen.

Sygdom hos kvæget: kontakt en dyreansvarlig og aftal nærmere:

 • Asta Fink tlf.27388127 – 20600323
 • Uffe Søsted tlf. 51333632
 • Marianne Bitsch tlf. 40331418
 • Vagten har ansvaret for at modtage dyrlægen, i tilfælde af forfald kontaktes et bestyrelsesmedlem der kan tage sig af problemet straks.

Kvæg brudt igennem hegnet:

Vagten har ansvaret for tilbageføring af kvæget til engen og reparere hegnet. Kan kvægvagten ikke klare opgaven alene tilkaldes hhv. bestyrelsesmedlemmer og/eller andre medlemmer til assistance hurtigst muligt.

Hegnets vedligeholdelse

 • Reparation af hegnet – materialet forefindes i eller ved materialekassen. Kan hegnet ikke umiddelbart repareres med materialet i materiale kassen kontaktes hegnsansvarlige:
 • Erik Kleemeyer tlf. 41437478 eller Uffe Søsted tlf. 51333632
 • Kontrol af strøm på hegnet kan foretages ved hjælp af et langt græsstrå som holdes på hegnet, når det giver et lille stød er der strøm.
 • Alternativt kan hegnsspændingen kontrolleres ved hjælp af en ”hegnsdoktor”, som er en lille skruetrækker med et signallys.

VANDFORHOLD

 • Kvæget skal have fri adgang til vandet.
 • Kontroller om vandet er rimeligt rent.
 • Rens evt. afløbet med skovlen som forefindes ved materialekassen. Er der i det hele taget problemer med vandforsyningen kontakt den hegnsansvarlig Erik Kleemeyer eller Uffe Søsted.

AFSLUTNING AF VAGTEN

 • At videregive vagten pr. telefon eller personligt fremmøde på engen til næste uges vagt i løbet af søndagen.
 • Det tilrådes at orientere sig om forholdene i engen f.eks. ved fremmøde, deltagelse i arrangementer eller fora der i øvrigt er i foreningen.