Om del en ko

Om del en ko

Hvem er Kogræsserforeningen DELENKO.DK

Delenko.dk er en sammenslutning af mennesker, der alle ønsker at pleje naturen på en miljømæssig facon og som vil holde dyr på en dyreetisk forsvarlig måde. Medlemskabet af delenko.dk er en pakkeløsning indeholdende masser af frisk luft, motion, naturoplevelser og godt kød i fryseren.

Kogræsserforeningen Delenko.dk forpagter over en 5 årig periode et græs areal i Kongsted enge, beliggende i den natur skønne Elbodal ved Fredericia. Arealet er en naturtype, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. For at arealet ikke skal gro til i krat og urter, er det nødvendigt med pleje af arealet. Den bedste måde at pleje arealet på, er ved afgræsning med kvæg eller får. På den måde vil der på arealet med tiden igen indfinde sig de plantearter, der er karakteristiske for denne type overdrev og eng.

Kogræsserforeningen Delenko.dk indkøber hvert forår et antal kvier, der passer med antallet af andelshavere delt med fire. Normalt indkøbes seks kvier. Kvierne går på græs sommeren over og indfanges på et tidspunkt i efteråret til slagtning. Kødet fordeles så ligeligt som muligt mellem andelshaverne.