Floraliste – Kongsted enge

Floraliste – Kongsted enge

Ahorn

Andemad

Liden Anemone

Hvid Angelik

Ask

Baldrian Krybende

Baldrian-Tvebo

Bingelurt Alm.

Bjørneklo Alm.

Blåhat

Borst-Høst

Brandbæger-Eng

Brandbæger-Vand

Brombær sp

Brunelle Alm.

Bukkeblad

Bunke-Mose

Burre Glat

Bynke-Grå

Djævelsbid

Draphavre

Dueurt Dunet

Dueurt Lådden

Dueurt-Kirtel

Dueurt-Kær

Dueurt-Ris

Dunhammer Bredbladet

Døvnælde

Eg-Stilk

Elm-Skov

El-Rød

Engkarse

Fladbælg Gul

Fladstjerne Græsbladet

Fladstjerne Stor

Fladstjerne-Kær

Fladstjerne-Sump

Fløjlsgræs

Forglemmigej-Mark

Fredløs Alm

Fredløs-Dusk

Frytle-Mark

Gederams

Gran-Rød

Gulaks Vellugtende

Guldkarse-Kær

Gøgeurt-Maj

Gåsefod Hvidmelet

Hanekro Alm.

Haremad

Hassel

Hedelyng

Hestegræs-Krybende

Hindbær

Hulsvøb

Hvene Alm.

Hvene-Hunde

Hvene-Kryb

Hvidtjørn Alm.

Hvidtjørn Engriflet

Hyld Alm.

Høgeskæg Grøn

Høgeurt- Lancetbladet

Høgeurt-Håret

Hønsetarm Alm.

Hønsetarm Opret

Iris Gul

Kabbeleje-Eng

Kamgræs

Kamille Lugtløs

Kattehale

Kirsebær-Fugle

Klokke Liden

Kløver Bugtet

Kløver-Hvid

Kogleaks-Skov

Kongepen Alm.

Korsknap

Kragefod

Kvik Alm.

Kællingetand Alm.

Kællingetand-Sump

Kæruld Smalbladet

Kørvel Vild

Løgkarse

Løvefod Glat

Mangeløv Bredbladet

Mangeløv Smalbladet

Mjødurt Alm.

Musehale

Mynte-Vand

Mælde-Svine

Mælkebøtte sp

Mælkeurt Alm.

Nellikerod-Eng

Nellikerod-Feber

Nælde Stor

Okseøje Hvid

Padderok-Ager

Padderok-Dynd

Padderok-Kær

Padderok-Skov

Perikon Kantet

Perikon Prikbladet

Perikon-Vinget

Pil Øret

Pileurt Bidende

Pileurt-Fersken

Pileurt-Vej

Pil-Grå

Potentil-Gåse

Pragtstjerne-Dag

Rajgræs Alm.

Ranunkel Bidende

Ranunkel Lav

Ranunkel Nedbøjet

Ranunkel Nyrebladet

Ranunkel-Knold

Rapgræs Alm.

Rapgræs Enårig

Rapgræs-Eng

Rejnfan

Rose-Hunde Glat

Rottehale-Eng

Rævehale Knæbøjet

Rævehale-Eng

Røllike-Alm.

Røllike-Nyse

Røn Alm.

Røn-Selje

Rørgræs

Sct. Hansurt Alm.

Sct. Hansurt Rød

Siv-Glanskapslet

Siv-Knop

Siv-Lyse

Siv-Tudse

Skjaller sp

Skjolddrager Alm.

Skovsyre

Skræppe Butbladet

Skræppe Kruset

Skræppe-By

Skræppe-Nøgle

Skræppe-Vand

Skvalderkål

Slåen

Snerre-Burre

Snerre-Kær

Snerre-Sump

Spidsløn

Springklap-Roset

Star Alm.

Star Grå

Star Håret

Star Stiv

Star Toradet

Star-Hare

Star-Hirse

Star-Kær

Star-Næb

Star-Top

Steffensurt-Dunet

Stenbræk Kornet

Stikkelsbær

Storkenæb-Blød

Storkenæb-Stinkende

Sumpstrå Alm.

Svinemælk Ru

Svingel Rød

Svingel-Fåre

Svovlrod-Kær

Sværtevæld

Syre Alm.

Syre-Dusk

Sødgræs Tandet

Sødgræs-Manna

Tagrør

Tandbælg

Tidsel-Ager

Tidsel-Horse

Tidsel-Kær

Tidsel-Kål

Tormentil

Torskemund Alm.

Trævlekrone

Valmue-Gærde

Vedbend Alm.

Vejbred-Glat

Vejbred-Lancet

Vejsennep Rank

Vikke-Gærde

Vikke-Muse

Vinterkarse-Randhåret

Viol-Eng

Vorterod Alm.

Ærenpris Glat

Ærenpris Tykbladet

Æreenpris-Krat

Ærenpris-Læge

Ærenpris-Tveskægget