Medlemsskab af kogræsserforeningen Delenko.dk Fredericia

Medlemsskab af kogræsserforeningen Delenko.dk Fredericia

Hvordan bliver man medlem af kogræsserforeningen Delenko.dk i Fredericia?

For at blive medlem af delenko.dk køber man en andel svarende til ¼ kvie. Andelen fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Medlemsandelen dækker indkøb af kvier, reparationsudgifter, foder, transport af kvier, slagtning m.m. Såfremt der er et stort overskud efter regnskabsårets afslutning, fordeles overskuddet mellem medlemmerne.

Hvilke forpligtelser har man som medlem af kogræsserforeningen Delenko.dk i Fredericia?

Som medlem har man en række forpligtelser. Man skal tilse kvierne efter en vagtplan. Indimellem er der andre arbejdsopgaver, der skal varetages. Det kan være reparation af hegn, skur eller andet.

Derudover er der brug for arbejdskraft, når kvierne skal lukkes ud på marken om foråret, og når de skal indfanges igen til slagtning om efteråret. Det forventes, at man deltager i dette arbejde.

Der er også mulighed for forskellige sociale arrangementer. Det kan være fællesspisning, bålaften, udflugter eller andet som gruppen organiserer.

Hvordan fungerer vagten i kogræsserforeningen Delenko.dk i Fredericia?


Vagtplanen udarbejdes af bestyrelsen. To andelshavere har vagt en uge ad gangen. De aftaler indbyrdes, hvordan vagtugen skal fordeles mellem dem, og hvem der giver vagten videre til næste uges vagt.

Såfremt der er 24 andele, har man således vagt hver 12. uge.

Vil du vide mere om, hvad medlemskabet indebærer, kan du læse mere  her på siden eller kontakte formand Steen Samuelsen på telefon xxxxxx eller kasserer Kent Hansen xxxxxx

Prisen er lighed med tidligere år kr. 3.000 hvis man vil deltage i pasningen. Ønsker man ikke at deltage i pasningen er prisen kr. 3.400. Det er bestyrelsen der skønner om et medlemskab uden pasning kan imødekommes.