Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Kogræsserforeningen Delenko.dk Fredericia konstituerede sig på det første møde efter generalforsamlingen:

Funktion Navn Mobil e-mail
Formand: Kent Hansen   formand@delenko.dk
Kasserer: Uffe de Fontenay   kasserer@delenko.dk
Sekretær: Erik Kleemeyer   sekretaer@delenko.dk
Næstformand: Leif Larsen    
Medlem: Thomas Samuelsen    
Hegnsgruppe: Leif Larsen og Kent Hansen    
Indkøb: Kent Hansen    

Suppleanter: Anja Ellehave og Morten Bach